Mostra totes les entrades de indianwebs

Catàleg virtual

 

Obrir catàleg virtual

 

PORTES D’UN TEMPS
Quadres com a portes,
Creuar o no creuar la porta,
Accés, pas, en qualsevol cas contrari al mur.
Portes per entrar… o sortir.
Potser una decisió a prendre.
Lloc de trànsit?

PUERTAS DE UN TIEMPO
Cuadros como puertas,
Cruzar o no el umbral,
Acceso, paso, siempre contrario al muro
Puertas para entrar… o salir.
Quizas tomar una decisiónº.
Lugar de tránsito?

DOORS OF A TIME
Pictures like doors
Across the door or not
Access, step, always opponent to the wall
Doors to entry… or exit.
Maybe take a decision.
Transit place?

Benvinguts

maria_antoniaLa meva feina com artista veu de la recerca dels recursos expressius de la pròpia existència, en una ciutat mitjana aprop de Barcelona, d’una quotidianitat còmoda, massa còmoda, potser, però que amb un llenguatge que depassa el propi localisme pretén ser universal, com ho són l’amor, l’amistat, l’èxit, ,la mort.

És mitjançant el procés intel.lectual i expressiu que hom pot “viatjar” a llocs, espais o situacions, de vegades com una evasió, de vegades pel pur plaer de “construir” paradisos. (Concepte “habitació lliure”.) Continua la lectura de Benvinguts